In het najaar van 2018 start langs de Maas in Broekhuizen de bouw van de bouw van een wand om de kern te beschermen tegen hoog water.

Op het terras van het Brouwershuis zal een wand worden geplaatst. Over de uitvoering van de werkzaamheden worden in de komende weken gedetailleerde afspraken gemaakt. Hiervoor zijn de aan de Maas wonende inwoners verenigd in de vereniging ‘Hoogwaterkering Broekhuizen’.  De Stichting is lid van deze vereniging.

De werkzaamheden op het terras moet in het vroege voorjaar van 2019 gereed zijn.

Nadere informatie over de werkzaamheden van Mooder Maas