Het is zover! Het gebouw is door de aannemer overgedragen aan Stichting Het Brouwershuis! Dat betekent dat de gebruikers het gebouw ball2stap voor stap in gebruik kunnen gaan nemen. Niet dat het al helemaal klaar is…

Er is een waslijst van grotere en kleinere zaken die nog moeten afgewerkt. En toch veroveren de eerste gebruikers het gebouw.

Op zaterdagavond 20 juni was de Jeugdfanfare de allereerste vereniging die van zich liet horen. En dat letterlijk, want de muzikanten waren verbaasd over het geluid: helder, zonder galm maar wel wat hard! Daar moet nog iets aan worden gedaan.

Een eerste maatregel ligt voor de hand: het aanbrengen van gordijnen voor de hoge ramen en deuren, maar dan wel zodanig dat het niet ten koste gaat van het transparante karakter van de ruimte! Dat worden flinke lappen stof, die zullen zorgen voor de nodige geluidsabsorptie. En net zoals thuis: juist met dit soort afwerking krijgt het nu nog lege gebouw een eigen karakter..

 

Maandagochtend 22 juni was ook spannend: doen ze het wel of doen ze het niet…

Zouden de Koersballers gebruik gaan maken van de nieuwe zaal, of vinden ze het nog te onwennig en te kaal? Het galmt immers nog en het keukenblok is nog niet geplaatst. Dus koffie kan nog niet worden gezet. Des te leuker is het om te zien dat de nieuwe ruimte enthousiast in gebruik is genomen. ‘Eindelijk kunnen we met twee banen naast elkaar aan de slag!’, horen we de ouderen zeggen, terwijl de ballen met effect over de baan vliegen. ‘Verder nog wensen?’ ‘O ja, de inrichting van de kast en uuh….als jullie dan toch bezig zijn… misschien ook nog een leuning voor tijdens de gym?’.

Komt voor elkaar! Tevreden gebruikers, daar doen we het voor.

 

En hoe nu verder?

Steeds meer gebruikers zullen gebruik gaan maken van hun nieuwe ruimtes: de fanfare, ConBrio, de jeugd op hun zolder…

En steeds zullen we weer ontdekken dat aanpassingen zinvol zijn. Waar mogelijk zullen we reageren, maar zoals overal komt ook bij ons de bodem van de schatkist in zicht. Dus niet alles kan, en zeker niet in één keer. Dus graag wat geduld.

 

Een nieuw gebouw is ook het moment om het beheer anders aan te gaan pakken. We hebben Mark en Carla Doornkamp van het Maaspaviljoen bereid gevonden om het beheer over het complete gebouw te verzorgen. Deze taak pakken ze de komende maanden stap voor stap op. Dus straks zullen ook de verenigingen hun afspraken moeten maken met Carla en Mark. Maar voor de verenigingen uit beide kernen geldt: de speciale condities blijven uiteraard van kracht!

 

En wat de opening betreft: het laatste weekend van september en het eerste van oktober graag reserveren!!!

 

 

Wordt toch weer vervolgd,

Roel Baas