Mooder Maes is in november begonnen met de realisatie van de hoogwaterbescherming in de kern van Broekhuizen.

OP het terras van het Brouwershuis wordt een waterkering aangelegd. Deze bestaat uit een in de grond aangebrachte betonnen wand en daarop een glazen afscherming.

Naar verwachting zijn de maatregelen begin april 2019 afgerond.