cirkelisrondWe zijn trots op ons nieuwe gebouw. En dat geldt zeker niet alleen voor het stichtingsbestuur. Nee, ook nu de gebruikers het gebouw langzaam ‘veroveren’ horen we enthousiaste reacties. Het is goed toeven in het nieuwe pand, zelfs bij de hoge temperaturen van de laatste tijd. En de openslaande deuren naar het terras bieden – vooral in de zomer – volop nieuwe mogelijkheden. En precies zoals bedoeld: de fanfare is – zelfs bij volle bezetting – buiten op het terras niet te horen.

Natuurlijk valt er ook nog het een en ander te regelen. Als voorbeeld:

  • We hebben nieuwe meubelen, maar hoe zet je die goed neer?
  • Er komen gordijnen, maar is daarmee de akoestiek naar wens, of zijn nog verdere maatregelen nodig?
  • Waar hangen we de jassen op?
  • Is de zaalverlichting op orde door de lampen hoger te hangen?
  • Is de kastruimte voor ieder naar tevredenheid ingericht?
  • Hoe zorgen we dat onze bezoekers door de deuren naar binnen en naar buiten gaan en zich niet verpletteren tegen het glas?
  • Hoe krijgen we de kabel van de beamer door de daarvoor gereserveerde buis?
  • Hoe krijgt het nieuwe pand een ‘eigen’ karakter?

Over  dit laatste onderwerp hebben we ons laten adviseren door ontwerper Martijn van de Voort. Martijn heeft in gesprek met de verschillende gebruikers een concept ontwikkeld dat we in de komende maanden gaan uitrollen.

Dit keer iets over de naam. We zijn geen Dorpshuis, geen MFC, geen zalencentrum, geen gemeenschapshuis… We zijn gewoon het ‘Brouwershuis’ en dat willen we laten weten met een nieuw logo, dat binnenkort op de nieuwe gevel (en nu al boven dit stukje) verschijnt. Hoewel: nieuw? De naam staat zo al jaren op de monumentale gevel en daarmee willen we graag de cirkel sluiten tussen de rijke historie van het pand en de moderne uitstraling van het nieuwe gedeelte.

Over cirkels gesproken: we willen de harde uitstraling van het glas  ‘verzachten’ met een cirkelpatroon en daarmee ook het ‘botsrisico’ beperken. Het zou zelfs leuk zijn als we de ronde vormen ook nog konden doortrekken naar het staatmeubilair. Hierover maar eens met de gemeente praten…

Wat betreft de openingsactiviteiten:

  • Op zaterdag 26 september houden we ‘open huis’ en stellen de gebruikers zich voor; er zal een uitdagend programma zijn voor de kinderen uit de beide kernen.
  • Op zondag 4 oktober staat de plaatselijke en regionale cultuur centraal. Bij de horecagelegenheden rond het Brouwershuis zullen groepen en artiesten optreden en laten zien hoeveel talent er in en rond onze dorpen aanwezig is.

Wordt zeker nog vervolgd,

Roel Baas