De vernieuwbouw kon alleen worden gerealiseerd met financiële steun van bovenstaande partijen.

Hiervoor hartelijk dank!

Bij de opening

Opening Brouwershuis op 26 september 2015 – door Roel Baas, voorzitter

Officiële opening door mw. Marleen van Rijnsbergen gedeputeerde van de Provincie Limburg en de heer Ger van Rensch, wethouder van de Gemeente Horst aan de Maas.

Beste mensen,

Ik neem u even mee door een reis in de tijd:

Stelt u zich eens voor: het is 1765…

Slavenhandel is nog doodnormaal. Napoleon Bonaparte is nog niet geboren.

Nederland bestond nog niet en dit gebied behoorde bij Pruisen. Kleef was voor ons hier een centrum van de macht.

Er kwamen langs de Maas veel passanten voorbij. Je hoorde hier vast allerlei talen. Naast het plat vast ook Duits en Frans.

En de gebouwen hier stonden er voor een deel al. Nog niet het Brouwershuis zoals nu. Maar al wel eenvoudige woonhuizen en op de plaats van de nieuwbouw een aantal eenvoudige schuren.

De economie ontwikkelde zich voorspoedig, want zo’n 100 jaar later – rond 1860 – werd het huidige Brouwershuis  gebouw met het monumentale “Schilddak”. En er werd ook bier gebrouwd en dat ging door tot 1940.

Na de tweede wereldoorlog braken andere tijden aan.

Op 8 maart 1965, tijdens een raadsvergadering van de gemeente Broekhuizen spreekt raadslid Pennings zijn verontrusting uit over de gang van zaken t.a.v. het Brouwershuis. Er staat in de notulen:

‘Het Brouwershuis moet voor de gemeenschap behouden blijven en mag niet in vreemde handen overgaan. Kan de gemeente hierin niet bemiddelen.

De voorzitter (burgemeester van Gerven) zegt toe met pastoor van Enckevort en drs. Tops contact op te nemen.’

En dan komen de zaken in een stroomversnelling.

  • In oktober van dat jaar wordt Stichting het Brouwershuis opgericht
  • Op 10 december krijgt de gemeente toestemming van de Provincie om de Stichting een lening te verstrekken.
  • Op 17 december wordt de Stichting de trotse eigenaar van het Brouwershuis. Voor een bedrag van fl. 75.000! Opvallend: In het dagelijks bestuur zitten o.a. de burgemeester en de pastoor. Belangenverstrengeling?

In 1970 wordt geschiedenis geschreven met een Statutenwijziging: de katholieke grondslag verdwijnt en het dagelijks bestuur verliest haar macht. Roerige tijden moeten dat geweest zijn!

In 1990 – precies 25 jaar geleden – wordt na grootschalige verbouwing het vernieuwde Brouwershuis heropend.

1993 en 1995 kwam het water omhoog en kwam het gebouw onder water te staan. Nu, 20 jaar later, werken we hard aan passende maatregelen. Gelukkig dat het water maar 1 x in de 250 jaar zo hoog komt.

In 2000 besloot de Stichting om een deel van het gebouw te gaan verhuren, en zo werd het eerste restaurant geopend. Daardoor werd het Brouwershuis ook een trekpleister voor toeristen.

2003 was een rampjaar voor de Stichting!

Een brand in de Koepelzaal richt grote schade aan, en de verenigingen moeten een ander heenkomen zoeken.

En in datzelfde jaar – het rampjaar- komt Bureau de Nieuwe Ruimte in opdracht van de gemeente met een Accommodatieonderzoek .

Een periode van verwarring breekt aan, en pas in 2009 – na diverse bijeenkomsten in het dorp –valt het besluit: we kiezen voor 2 locaties en het Brouwershuis blijft behouden voor de gemeenschap (45 jaar na de oproep van de heer Pennings).

Van 2010 tot 2012 zijn er plannen ontwikkeld en in 2013 werd de BMV in Broekhuizenvorst gerealiseerd.

Plannen maken is leuk, maar zonder geld gaat niets. We zijn dan ook bijzonder blij met de bijdragen van maar liefst 12 instanties. Een bijzonder dank hierbij gaat naar de gemeente – en in het bijzonder naar wethouder van Rensch, die het eerste geld ter beschikking stelde. En we zijn ook de Provincie bijzonder dankbaar voor de aanzienlijke bijdrage. Net zoals bij de start van de Stichting: zonder Provincie en Gemeente was het niet gelukt!

En zo kon in september 2014 worden gestart met de nieuwbouw bij het Brouwershuis. Geert, sorry dat je even moest wachten, maar het was het wachten waard.

En nu, exact 50 jaar nadat de Stichting is opgericht zijn we hier om de nieuwbouw te openen!

Na jaren van rondzwerven en behelpen hebben alle verenigingen uit beide kernen nu een prima en eigentijds onderdak. Super hoe iedereen de afgelopen jaren heeft meegewerkt.

En dan denk ik ook aan onze buren en onze huurders, Mark en Carla, die behoorlijk te lijden hebben gehad van de overlast tijdens de sloop en bouw. Bedankt voor het geduld!

We hebben teruggekeken. Laten we ook eens vooruitkijken. Stel voor: het is oktober 2040…

Eén ding is zeker: het gebouw staat er dan nog en voldoet nog altijd aan de eisen van de tijd. Daar heeft Stef van Loo in zijn ontwerp wel voor gezorgd. En onder leiding van aannemer Thijssen is er door een groep gespecialiseerde bedrijven een degelijk gebouw neergezet. En dreigde er toch iets fout te gaan, dan trad onze bouwkundige Herman Loonen namens de Stichting krachtdadig en soms ook diplomatiek op. Dat gebouw zit wel goed!

En hoe ziet het er dan uit met de gebruikers? Voor een deel zijn ze grijzer, maar er zal ook verjonging zijn. Met onze nieuwe Hooizolder hopen we ook een aantrekkelijke plek te bieden voor de jeugd. En met onze nieuwe zalen, de Binnenplaats en de Brouwerij hebben we een prima plek waar kleinere en grotere groepen met elkaar aan de slag kunnen gaan.

Want een gebouw is leuk, maar het gaat om dat wat er gebeurt: samen bezig zijn, met elkaar praten en naar elkaar luisteren.

Het is heel leuk om te merken dat door het nieuwe pand ook al nieuwe initiatieven ontstaan.

En niet alleen in het gebouw. Zo is er komende zondagmiddag in samenwerking met de horeca het muzikale evenement Brokeze Bruist…

Met dit nieuwe-oude pand willen wij als Stichting graag ons steentje bijdragen aan een bruisend dorpsleven in Broekhuizen en Broekhuizenvorst!