Ruimte zelf reserveren

Klik op deze link, de website voor het reserveren komt in een apart tabblad.
Klik op LOG IN en vul email en wachtwoord in en klik op Log in.
Zoek het tijdstip en ruimte die u wilt reserveren in de kalender en klik.
Pas de lengte van de reservering aan.
Klik op Book
Bij ‘title’: vul de titel van uw evenement in (bijv. ‘repetitie’ of ‘vergadering’)
Bij ‘notes’: geef eventuele bijzonderheden aan, die voor de beheerder interessant kunnen zijn
Bij ‘repeat’: gaat het om een eenmalige reservering? Kies dan voor ‘none’. Vindt uw evenement wekelijks plaats? Kies dan voor ‘weekly’.
Pas zo nodig bij ‘Your details’ uw gegevens aan.
Bevestig daarna uw reservering met de groene knop ‘Confirm booking’. U ontvangt een email met een bevestiging.
Klik op LOG OUT en sluit tabblad.

Een reservering afzeggen of wijzigen

Een reservering kunt u afzeggen of wijzigen tot 24 uur voor de betreffende bijeenkomst. Hierna wordt de huur gewoon in rekening gebracht.

Klik op deze link, de website voor het reserveren komt in een apart tabblad.
Klik op LOG IN en vul email en wachtwoord in en klik op Log in.
Zoek de reservering die u wilt verwijderen of wijzigen.
Aan de rechterkant zie u een pijtje ↓. Klik hierop en klik op ‘Cancel your booking’. De reservering is nu verwijderd. Rerserveer zonodig opnieuw een ruimte op het gewenste tijdstip.
Klik op LOG OUT en sluit tabblad.

 

>> terug naar beschikbaarheid ruimtes